top of page

Policy Brief #3 - Radicaal Digitaal in Vlaanderen: Naar een e-inclusieve toekomst voor alle burgers?


Het onderzoekscentrum iMinds-SMIT, aan de Vrije Universiteit Brussel is gespecialiseerd in beleids-, markt- en gebruikersonderzoek op het vlak van media, elektronische communicatie en ICT. We horen regelmatig dat vele van onze onderzoeken uitermate relevant zijn voor beleidsmakers, industrie en andere stakeholders, maar uitgebreide rapporten vaak niet gelezen kunnen worden en bevindingen daardoor onder de radar verdwijnen. In bepaalde gevallen kunnen onderzoeksresultaten niet worden meegedeeld uit confidentialiteitsoverwegingen en gemaakte afspraken met partners en opdrachtgever, maar in veel andere gevallen zijn de bevindingen wel voor het brede publiek beschikbaar.

Daarom lanceren we 'policy briefs' waarin we beleidsvoorbereidend en/of -analyserend onderzoek kort duiden, met nadruk op concrete conclusies en aanbevelingen.

We sturen iedere twee à drie maanden een policy brief over een actueel thema en afgerond of lopend onderzoek van de policy unit van iMinds-SMIT.

Dit document kan uiteraard verder gedeeld worden binnen uw netwerk.

Voor bijkomende toelichting kunt u steeds terecht bij de betrokken onderzoekers.

De derde policy brief presenteert beknopt de resultaten van recent onderzoek van iMinds-SMIT naar e-inclusie in Vlaanderen.

Met vriendelijke groeten,

Het iMinds-SMIT-team (Vrije Universiteit Brussel)

Search By Tags
No tags yet.
  • Twitter Round
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page