top of page

*NIEUW* Rapport e-inclusie en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Dit onderzoeksproject wil het welzijn en welbevinden van “kwetsbare jongeren” (15- 25 jaar) verbeteren door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) te ondersteunen bij de uitwerking van een adequater digitaal en sociaal inclusiebeleid. De centrale onderzoeksvraag is hierbij:

Wat is een gepast digitaal inclusiebeleid voor Brusselse kwetsbare jongeren, en in het bijzonder, voor diegenen uit gemarginaliseerde buurten?

Deze studie omvat een theoretische verkenning van de problematiek rond mechanismen van digitale ongelijkheid bij maatschappelijk kwetsbare jongeren in een grootstedelijke context. Empirisch wordt een methodologische triangulatie

vooropgesteld, waarbij de perspectieven van beleidsactoren, middenveld en jongeren worden gecombineerd. Dit gebeurt aan de hand van:

(1) Een diepgaande kwalitatieve analyse van digitale praktijken van jongeren uit kwetsbare/gemarginaliseerde/arme buurten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van diepte- en focusinterviews met jongeren en hun begeleiders.

(2) Een inventarisatie en analyse van de bestaande initiatieven rond digitale inclusie, gedragen door de bevoegde overheden. De inventaris werd opgemaakt op basis van een deskresearch. Door middel van een quickscananalyse kregen we inzicht in de werking van het middenveld.

(3) Een mapping en beleidsanalyse van het e-inclusieveld gedragen door de bevoegde beleidsinstanties.

(4) De verkregen resultaten werden gevalideerd en afgetoetst in een participatieve brainstorm met het beleids- en middenveld.

Het eindrapport kan je hier verkrijgen: download


Search By Tags
No tags yet.
  • Twitter Round
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page