top of page

Het boek 'Allemaal Digitaal? 7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid' aankopen? Dat

Het boek 'Allemaal Digitaal? Zeven bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid' dat Sara Van Damme (Digipolis Gent) en ikzelf schreven is hier te koop bij uitgeverij Politeia.

De kostprijs van het boek is:

Boek € 29,00

Boek + e-book (5 downloads) € 39,00

E-book (5 downloads) € 25,00

Sara Van Damme werkt sinds 2010 voor Digipolis Gent als projectleider. In 2015 werd zij programmaregisseur van Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis Gent. Bij Digipolis leidde Sara verschillende duurzame en experimentele e-inclusietrajecten, zoals de Digitaal Talent punten, Digikriebels en Recup PC. Ze stimuleert ook buiten Gent samenwerking en kennisdeling rond e-inclusie binnen verschillende nationale en Europese netwerken.

Ikzelf werk sinds 2007 bij imec - SMIT, een onderzoekscentrum verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik werkte actief mee aan verschillende projecten met betrekking tot digitale uitsluiting en e-inclusie, zoals ‘De digitale kloof van de tweede graad in Vlaanderen’, 'digital games for empowerment and inclusion' (DGEI), en Sociale Staat Vlaanderen. Begin 2016 verdedigde ik met succes mijn doctoraatsonderzoek dat inging op de oorzaken van digitale uitsluiting en op de identificatie van duurzame e-inclusiestrategieën. Sinds 2016 werk ik bij imec-SMIT als post-doctoraal onderzoeker en leidt zij het IDEALiC-project. Dit is een 4–jarig onderzoeksproject, gefinancierd door Belspo, dat verder bouwt op de inzichten uit het doctoraatsonderzoek en focust op het uittekenen van de krijtlijnen van een toekomstig e–inclusiebeleid op lokaal, regionaal en federaal niveau.


Search By Tags
No tags yet.
  • Twitter Round
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page